Stádia celulitidy

1. stádium
V tomto počátečním stadiu je náznak pomerančové kůže patrný pouze při vyvinutí tlaku na pokožku. Toho lze dosáhnout tzv. štípacím testem, kdy dvěma prsty vypneme dostatečně velký kus kůže. V tomto stádium se dá pravidelnou péčí zcela zabránit další degradaci vaziva.


2. stádium
Již jsou patrné drobné nerovnosti kůže při polohách vyžadujících zatnutí svalů či při sezení na tvrdém podkladu. Zpravidla se jedná o lokalitu na vnější straně stehen. I v této fázi se stále jedná o mírně pokročilou celulitidu a vhodnou péčí ji lze efektivně odstranit.


3. stádium
Nerovnosti jsou viditelné za jakýchkoliv podmínek, již nesehrává úlohu, zda je zaujata poloha ve stoje či sedě. V tomto stadiu již není možné celulitidu zcela odstranit, avšak stále lze její projevy dostatečně zredukovat.


4. stádium
V tomto stadiu je již celulitida nezvratná. Zmnožení tukové tkáně tvoří velké hrubé nerovnosti, jenž mohou vykazovat známky otoku a jsou bolestivé.